Vabilo organizatorja na dogodek:: V občini Trebnje praktično ne obstajajo kolesarske steze, čeprav imamo kar nekaj ljubiteljev kolesarstva, ki delujejo na organizirani ravni. Tudi številni mladi in otroci se še vedno, kljub internetu in elektronskim napravam znajo voziti s kolesom.

Zadnja velika tragedija vezana na kolesarje julija, ko so ugasnila tudi življenje, je ponovno pokazala na ranljivo skupino v prometu in nujnost ukrepanja oz. povečanja preventive ter postavitev vsaj osnovnih oznak na cestišče v obliki kolesarskih stez.

Glede na povedano vas 25. avgusta 2015, vabimo na okroglo mizo o kolesarskih stezah, ki bo izvedena ob 19.00 uri, v prostorih bivše DM, Goliev trg1, v Trebnjem. Dogodek bo vodil: Gregor Kaplan

Dnevni red:

 1. Predstavitve gostov o izkušnjah in njihovem delu
 2. Informacije pristojnih organov in centrov o kolesarstvu, uporabi koles in prometnih nesrečah ter infrastrukturi, ki je namenjena kolesarjem v občini Trebnje
 3. Razprava
 4. Oblikovanje sklepov za predlog ureditve kolesarskih stez v občini Trebnje
 5. Ideje, pobude, predlogi in razno

Sodelujoči:

 • Josip Rotar – podpredsednik Kolesarske mreže Slovenije in predsednik KMM,
 • Kolesarska mreža Novo mesto,
 • Kolesarsko društvo Gorenje Ponikve

Vabljeni:

 • Župan ,
 • Svetniki,
 • Predsednik komisije za promet g. Gliha
 • Direktor občinske uprave
 • PP Trebnje,
 • Obča javnost

Dogodek: https://www.facebook.com/events/1604604413152823/

Organizator dogodka je DSD, partnerica koalicije ZL.