Piškotki za oglase so onemogočeni. Za prikaz oglasov jih je potrebno omogočiti. To storite tukaj

Piškotki za iskalnik po strani so onemogočeni. Za prikaz iskalnika jih je potrebno omogočiti. To storite tukaj

O Trebanc.net

Trebanc.net želi postati glasilo prav vseh občanov občine Trebnje in sosednjih občin. To pomeni, da smo neopredeljeni glede na politične "barve" ter smo neobremenjeni in ne-vezani na kapital oglaševalcev. Prepričani smo namreč da človeška in novinarska etika še obstaja, ki ni podrejena političnemu in kapitalskemu interesu ter vplivu.

Na kratko v alinejah kaj je in čemu je namenjen Trebanc.net:

 • želi postati glasilo zares vseh občanov občine Trebnje in sosednjih občin
 • objavljali bomo vse novice, prispevke, obvestila katere bomo prejeli na naš email naslov seveda da bodo napisani kulturno in podpisani z imenom in priimkom oz. nazivom pravne osebe
 • je politično neopredeljen spletni portal
 • ni in ne bo projekt katerega cilj je zaslužek temveč informacije
 • zagotavljanju objektivnega in nepristranskega obveščanja o političnih, kulturnih, verskih, gospodarskih in drugih vprašanjih,
 • uravnoteženemu zastopanju vseh legitimnih interesov v lokalni skupnosti,
 • spodbujati k reševanju problemov, ki se pojavljajo na področju urejanja prostora, komunalne ureditve, trgovinske in turistične ponudbe in drugih področij, ki posredno in neposredno vplivajo na kvaliteto življenja občanov,
 • spodbujanje dialoga in sožitja med ljudmi na temelju spoštovanja človekovega dostojanstva ter drugih človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
 • omogočiti neposredno sodelovanje prebivalcem in različnim družbenim skupinam v programu,
 • omogočiti brezplačno predstavitev društev ter drugih neprofitnih organizacij,
 • negovanju kulture govora in izražanja,
 • razvedrilu,
 • popularizaciji športa in zdravega življenja.

Pravila in pogoji objave prispevkov

Če imate mnenje, misel… karkoli kar želite podeliti s nami na spletu nam lahko le to pošljete na info@trebanc.net in objavili bomo brezplačno.

Vsak prispevek naj vsebuje tudi podpis avtorja torej ime in priimek. Anonimnih pisem ne bomo objavljali. Vsebina objavljenega prispevka je last pošiljatelja. Pošiljatelj odgovarja za resničnost podatkov v objavljenem prispevku. Pridržujemo si pravico do skrajšnaja prispevka a ne tako da se izgubi njegov pomen in pred objavo skrajšanega prispevka pozovemo pošiljatelja v pregled in potrditev skrajšanega prispevka. Pridržujemo si pravico do neobjave prispevka v kolikor je vsebina prispevka moralno ali pravno sporna ali je vsebina žaljiva oz. neprimerna. Prav tako si pridržujemo pravico do odstranitve že objavljenega prispevka v kolikor se pokaže sum da je prispevek zavajujoč ali da je kakorkoli moralno ali pravno sporen.

Za vsa besedila in vsebino le tega odgovarja pošiljatelj sam (pri prejemu sporočila se beleži elektronski naslov, strežnik odhodne pošte in IP pošiljatelja).

Do brezplačne objave so upravičeni vse neprofitne organizacije, politične stranke in njihovi predstavniki, ter vsi prebivalci občine Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog Trebelno, Mirna peč, Ivančna Gorica, Žužemberk, Sevnica. Iz ostalih občin prispevkov ne bom objavljal razen če se predmet objave neposredno dotika tudi občine Trebnje.

Razna “reklamna obvestila in sporočila” ne bodo objavljena brezplačno. Temu se reče v žargonu PR članki cena objave tovrstnih člankov pa si lahko ogledate na strani oglaševanje

Oglaševanje

Objavljeno na podstrani Oglaševanje.

Pravni poduk

Slike in vsebina objavljne na spletni strani Trebanc.net so last avtorjev in jih je PREPOVEDANO kakorkoli uporabiti, kopirati, prodajati ali karkoli drugega početi z njimi razen z izrecnim dovoljenjem in privolitvijo avtorjev samih.

Vsak primer neupravičene in nedovoljene uporabe se bo odškodninsko in kazensko preganjal.

V primeru uporabe besedila in/ali slik v brezplačnih medijih katerim namen delovanja ni zaslužek potrebujejo za objavo - privoljenje in dovoljenje avtorja V primerih uporabe besedila in/ali slik v kakorkoli plačljivih mediji oz. medijih katerim je namen delovanja zaslužek (plačljiva vsebina, oglasni prostor…) pa je vsebina na voljo pod naslednjimi pogoji: - privoljenje in dovoljenje avtorja za objavo - besedilo 200€+DDV - avtorske fotografije 400€+DDV

Prispevki avtorja/lasnika/administratorja spletne strani Trebanc.net, so njegovo osebno stališče in ne izražajo in odražajo stališč podjetja v katerem je zaposlen.

Komentarji objavljeni pod objavami izražajo izključno in samo staliče komentatorjev samih, nikakor pa odražajo stališče upravitelja spletne strani Trebanc.net. Ob oddaji komentarja se zabeleži čas oddaje komentarja, IP naslov ter vnešeni podatki preko obrazca.

Trebanc.net se obvezuje da shranjenih podakov ne bo preprodajal ali posredoval tretjim osebam razen v primeru prejema uradnega sodnega zahtevka za izročitev podatkov.

Izdajatelj

IMAMO, Danijel Ocepek s.p.
Pristava 20 8210 Trebnje
DDV ID: SI39540553
Matična številka:3100774000
TRR pri DH: SI56 6100 0000 3538 907

Odgovorni urednik:

Danijel Ocepek
041 942 911 info@trebanc.net

Trebanc.net je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, pod zaporedno številko 1672

Vreme Trebnje

Namestitev oglaševalskih piškotkov je onemogočeno. Za prikaz vsebine jih je potrebno omogočiti kar lahko storite tukaj nato kliknite prikaži.

1a vreme